Eierskifterapport™

Tilstandsrapport ved salg av bolig

Tilstandsrapport ved salg av bolig er nesten blitt et krav i dag. Det er nesten ingen som selger uten tilstandsrapport. En verditakst som tidligere var vanlig ved salg av bolig benyttes kun til å anslå verdien av en bolig.

Eierskifterapport™ – Din trygghet ved boligsalg
Takstmann Hamar Elverum

BMTFs Eierskifterapport™ er en svært grundig tilstandsrapport som benyttes ved omsetning av bolig. Dette er den eneste tilstandsrapporten som i realiteten har et eget faglig rammeverk. Takstmannen vet hva han skal gjøre, kjøperen vet hva han skal lese og selgeren kan sove godt om natten, selv etter at boligen er solgt.

Tilstandsrapporter og konflikter i markedet

Tidligere var det en del boligselgere som ønsket å skjule feil og mangler for å få mer for boligen. Dette har vist seg å være en feil strategi. Mer enn 20 % av alle bolighandler havner i en rettslig konflikt de første fem årene etter at boligen er solgt. (Tall fra forbrukerrådet)

Selv om tallet har gått noe ned de siste fem årene er det fortsatt høyt konfliktnivå.

BMTFs Eierskifterapport™ er årsaken til nedgangen i konflikter. Dersom en bolig selges med en Eierskifterapport™, så vil det være mindre enn 1% sjanse for at bolighandelen havner i en rettslig konflikt.

Dog er det ikke bare tilstandsrapporten som ene og alene er årsaken til nedgangen i konflikter i dette markedet. BMTFs samarbeid med Mesterskolen om en ny og moderne utdanning for takstmenn er også en av årsakene.

Takstmann Hamar
Finn Takstmann
Eierskifterapport
Skadetakst
Verditakst
Takstmann Utdanning